Czas trwania: 26 sierpnia (niedziela) godz. 9:00

Zapraszamy na bezpłatne warsztat Qi Gong ze Szkoła Tai Chi i Qi Gong Piotra Ciesielskiego
Zajęcia odbywają się przy Marinie na Wyspie Grodzkiej na podeście drewnianym sąsiadującym z lewą ścianą budynku Mariny. Po minięciu mostu łączącego Łasztownię z wyspą Grodzką kieruj się na lewo. Qi Gong (wym.: czi kung) stosowany jest jako ćwiczenia lecznicze i jako ścieżka relaksacji rozwoju duchowego 
Nazwa Qi Gong wyraża doskonałe działanie energii życiowej Qi.
Czym się różni od coraz bardziej znanych ćwiczeń Tai Chi? Jest częściej medytacją w miejscu, pracą nad rozwojem wewnętrznym poprzez wykonywanie spokojnych ruchów, bądź koncentrację na prowadzeniu energii, zgodnie z zaleceniami mistrzów, którzy tworzyli Qi Gong przez kilka tysięcy lat. W aspekcie samoleczenia ćwiczenia Qi Gong stosuje się zarówno w celu poprawy swojego stanu zdrowia, jak i niekiedy w celu rozwijania własnych zdolności uzdrawiających (jest to dodatkowy nurt Qi Gong).  Ćwiczenia uczą nas większej świadomości i kontroli stanu naszych mięśni (równowaga pomiędzy napięciem i rozluźnieniem) oraz samoświadomości psychofizycznej (zauważanie rytmu własnego oddechu, odblokowanie emocjonalne, poczucie ugruntowania i dobrego kontaktu z naszym ciałem, jak również wzmacniają spokój umysłu).  Qi Gong należy do metod, które rozwój wewnętrzny zaczynają od pracy z ciałem i odnalezienia poczucia swojego miejsca na ziemi. 
W tym aspekcie jest nieco zbliżony do hatha-jogi, chociaż jest od niej prostszy, gdyż nie koncentruje się bezpośrednio na sprawności ciała, co raczej na odczuciu jego emocjonalnego odblokowania. Można więc powiedzieć, że Qi Gong jest w przybliżeniu takim chińskim odpowiednikiem indyjskiej hatha-jogi. 
Pracując na poziomie ciała fizycznego uczy nas większej samoświadomości fizycznej, emocjonalnej i oddechowej. Stopniowo stwarza podwaliny pod stabilny stan duchowego spokoju i poczucie harmonii z otaczającą rzeczywistością.  Mówiąc o Qi Gong możemy mieć na myśli zarówno jakieś określone techniki ruchów fizycznych (zazwyczaj z połączeniu z oddechem), jak i tez możemy mieć na uwadze samo zrozumienie istotny ruchów. Pragmatyczna wielowiekowa historia tradycyjnej kultury chińskiej to m.in. swoiste rodzaju studium zrozumienia ciała, jego harmonii i zasad energetycznego współpracowania ciała ze swoim otoczeniem.  Ruchy Qi Gong są często bardzo proste, ale ich zasadą jest nie tyle zewnętrzne naśladownictwo, co raczej poszukiwanie wewnętrznego zrozumienia - odkrywanie dobrego kontaktu ze swoim ciałem i takie wykonywanie ruchów, w którym jesteśmy odblokowani emocjonalnie. 
Odblokowanie Qi (życiowej energii w systemie chińskim) jest odblokowaniem emocji i oddechu. Dlatego ćwiczenia te sprowadzają poczucie komfortu, naturalności i harmonii.  W wielu bardzo prostych ruchach, czy pozycjach ciała, nie tyle chodzi o sam zewnętrzny wygląd ruchu lub pozycji, co raczej o odkrywanie swojego odczucia komfortu i naturalności w danym ruchy, czy danej pozycji.  Dlatego można powiedzieć, że Qi Gong jest w istocie poszukiwaniem równowagi psychicznej - poszukiwaniem stanu równowagi i autonomicznym układzie nerwowym (równowagi pomiędzy systemem sympatycznym - adrenalicznym systemem pobudzenia nerwowego, a systemem parasympatycznym - związanym z regeneracją odpoczynkiem i rozluźnieniem). 
Jednocześnie Qi Gong jest odkrywaniem równowagi pomiędzy ciałem i duchem, co automatycznie uczy nas tych proporcji w naszym codziennym życiu.